Skladnik: sody oczyszczonej

Homesody oczyszczonej